ISLA  -  ISZLÓ

"A Nagy-Nyárádba jobbpartilag beszakadó H o d o s pataka Sz.-Márton között jön le, ennek messze elágazó völgyében és mellékvölgyületeiben több falu rejtőzködik.....északirányú ily mellékvölgyben az Ü v e r t e t ő alján fekvő I s z l ó t találjuk, mely falu az 1567-ik regestrumban mostani nevén 14 kapuval fordul elő. Iszló nevét a hagyomány szerint egy legelőbb ide települt I s z l a nevü őstől nyerte, kinek utóda a ma is itt lakó Iszlai család. Hamarcsa nevü szőlője hires bort terem " 

Orbán Balázs - Székelyföld leírása

                       

              Többet a faluról 


Bár áthalad rajta a Marosvásárhely-Szováta megyei műút, Iszló meglepően csendes falu.
Gyalogszerrel szinte félórai távolságra lakik egymástól a falu két ,, elsõ '' gazdája. Oldalelágazások nélkül, egymás mellett sorakoznak a házak az út mentén, amely lassan, de lankadatlanul emelkedik, fel a dombtetõre, ahonnan már csak egy-két lépés van a település határát jelzõ tábláig, aztán az aszfaltút meredeken, de unottan átkígyózik a Maros terére.
Csupán ennyi lenne Iszló ?

 

Év

Összesen

Román

Magyar

Német

 Egyéb összesen

Zsidó, jiddis

Cigány

Ukrán

Szerb

Szlovák

1850n    347      129      213        -       5       5       -       .       .       .

1880a    345       75      257        -     0+13      .       .       -       -       -

1880b    345       76      269        -       -       .       .       -       -       -

1890a    390       14      368        1       7       .       .       -       -       -

1900a    428        -      428        -       -       .       .       -       -       -

1910a    449        3      437        -       9       .       .       -       -       -

1920n    410       82      321        -       7       5       .       .       .       .

1930a    430       13      407        -      10       -      10       -       -       -

1930n    430       21      399        -      10       -      10       -       -       -

1941a    497        9      472        -      16       -      16       -       -       -

1941n    497        7      476        -      14       -      14       -       -       -

1956     532        .        .        .       .       .       .       .       .       .

1966a    518       10      498        -      10       -      10       -       -       -

1966n    518       21      487        -      10       -      10       -       -       -

1977n    469       13      440        -      16       -      16       -       -       -

1992n    375        8      283        -      84       -      84       -       -       -

 

Év

Összesen

Ortodox

Görög katolikus

Római katolikus

Refor-mátus

Evangé-
likus

Unitá-
rius

Izraelita

Egyéb összesen

Baptista

Pünkös-dista

Adven-tista

1850     347       -     129     137       -       -      76       5       -       .      .      .

1857     311       -     101     129      21       -      60       -       -       .      .      .

1869     363       -     113     140      25       -      81       4       -       .      .      .

1880     345       3      73     151      25       -      93       -       -       .      .      .

1890     390       -      58     163      36       -     129       4       -       .      .      .

1900     428       -      69     208      29       -     115       6       1       .      .      .

1910     449       -      89     228      22       -     109       1       -       .      .      .

1930     430       -      29     234      48       -     119       -       -       -      .      -

1941     497       2      14     322      48       -     110       -       1       1      .      .

1992     375       4       -     306      12       -      44       -       9       -      5      -

 

Satul  I S L A  în cifre

(datele din 2002 )

I S Z L Ó  falu számokban

(2002 . évi adatok)

POPULAŢIA

        Număr familii143

        Număr locuitori350

                 Bărbaţi :  181

                 Femei :    169

        Etnia

                 Maghiari : 272

                 Români :       4

                 Ţigani :       74

LOCUINŢE

        TOTAL : 158

            Privat :     156

            A cultelor :   2

            Alimentare cu apă : 14

            Electrificare : 149

SUPRAFAŢA

       Suprafaţa totală : 777 ha

ÎNVĂŢĂMÂNT

       Grădiniţă

       Scoală generală clasele I-IV

SĂNĂTATE

       Punct sanitar : 1

CULTURA

       Cămin cultural : 1

RELIGIE

       Romano-catolici : 270

       Unitarieni : 45

       Reformaţi : 16

       Altele : 19

SPORT

        Teren de fotbal :      1

LAKOSSÁG

        Családok száma:  143

        Lakósok száma:  350

                 Férfi : 181

                 Nő:    169

        Nemzetiség

                 Magyar : 272

                 Román :      4

                 Cigány :    74

LAKÁS

         ÖSSZESEN : 158

              Magán : 156

              Egyházi : 2

              Vízellátás : 14

              Villamosítva : 149

TERÜLET

        Összterület : 777 ha

OKTATÁS

         Óvoda

         I-IV osztályos elemi iskola

EGÉSZSÉGÜGY

         Egészségügyi pont : 1

KULTÚRA

         Kultúrotthon : 1

VALLÁS

         Római katolikus : 270

         Unitárius : 45

         Református : 16

         Más vallás : 19

SPORT

         Fotbal pálya :  1

   

A főoldalra                                                                             Még többet a faluról