Romana            Primăria comunei Hodoşa                FranciaBine aţi venit !  ---Isten Hozta !  --- Bienvenue !   --- Welcome ! 

 A községről  

Romania,  Maros megye,  

Székelyhodos község

       A községi Tanács
 Területi fennhatóság  Testvértelepülések
 Polgármesteri Hivatal  Események-Közlemények

VÉSZHELYZET 

KORONAVĺRUS INFO 

SZÉKELYHODOS KÖZSÉG

Székelyhodos  község Maros megye közép-keleti, a Kisküküllő dombok észak- keleti részén, a közeli Nyárád jobb oldalán valamint a Felső-Nyárádmente félreeső,  dombokkal megszakított völgyecskéiben helyezkedik el.

A község területe közel 4000 hektár és a következő 11 településsel határos:

Székelyhodos községnek egy nevezetesebb folyóvize van, a DARVAS patak, amely Jobbágytelkén ered és begyüjtvén a másik három település patakvizét, Nyárádszentmártonnál ömlik a Nyárádba.

A község négy  falut foglal magába amelyek a következők: Székelyhodos-községközpont, valamint Ehed , Iszló és Jobbágytelke.

NYÁRÁDMENTE

A Nyárád völgye Erdély legnépesebb vidékei közé tartozik. A helységek a folyó mindkét partján sűrűn követik egymást. A körülbelül 80 km hosszú völgyben és mellékvölgyeiben 68 falú van elszórva; a falvak lakossága többnyire székely, vallásra nézve nagyobbrészt református, katolikus és unitárius.A lakósok leginkább földművelésből és baromfitenyésztésből , a Nyárád északi vidékén pedig fakereskedésből élnek.

A folyó mentén kies berkek, a falvak körül gyümölcsösök, a dombokon szőlők, a hegyek magaslatán erdők díszelnek. Hol a Kis- és Nagy-Nyárád egyesül, ott terül el Nyárádszereda.1605-ben a székelyek itt választották meg Bocskay Istvánt, fejedelmükké. Nyárádszeredától a völgy két ágra szakad: A Nagy-Nyárádmentén találjuk Deményházát, Mikházát, Remetét stb. A Maros és a Nyárád között helyezkedik el Székelyhodos község, az őt alkotó négy falujával: Székelyhodos, Ehed, Iszló valamint a néphagyományairól ismert Jobbágytelke.
A Kis-Nyárádmentén felfele a jelentékenyebb falvak Andrásfalva, Bere, Magyarós, gyümölcseseiről, szilvapálinkájáról híres Márkod és Selye.

Fedezze fel a Nyárádmentét !

 


A kezdetre

TERÜLETI FENNHATÓSÁG

A község négy  falut foglal magába amelyek a következők: Székelyhodos-községközpont, valamint Ehed , Iszló és Jobbágytelke.

A kezdetre

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Elektronikus postacím: primaria@hodosa.ro  vagy phodosa@lorinfo.ro

          Telefon/fax. +40 0265 349 112 / +40 0265 349 037

Polgármesteri e-hivatal


 
A kezdetre

TESTVÉR TELEPÜLÉSEK

 

 F R A N C I A O R S Z Á G

Székelyhodos - Venerque

 

                                                       

               M A G Y A R O R S Z Á G

Gederlak

Székelyhodos - Géderlak

Szegi

Szegi - Hodoșa

                                                       

H O L L A N D I A

Székelyhodos - Eijsden

A kezdetre

HIREK-ESEMÉNYEK

H A G Y O M Á N Y O K                  

 • A község falvainak bucsus ünnepei:                                                 

  Székelyhodos  Szent Mihály főangyal                 október  3

  H I R E K

  Ehed Szent Péter és Pál apostolok           június 29  

  Jobbágytelki tánctábor


  Iszló Urunk színeváltozása                    augusztus 8


  Jobbágytelke Kisboldogasszony                       szeptember 8    
 • A kezdetre

  Home I *A községrőlI*Területi fennhatóság I*Polgármesteri hivatal I*Községi Tanács I*Testvér települések I*Események

  Copyright or other proprietary statement goes here.
  For problems or questions regarding this web contact [Csizmas Zoltan].
  Last updated: 04/12/2017.