Romana            Primăria comunei Hodoşa                FranciaBine aţi venit !  ---Isten Hozta !  --- Bienvenue !   --- Welcome ! 

 A községről  

Romania,  Maros megye,  

Székelyhodos község

       A községi Tanács
 Területi fennhatóság  Testvértelepülések
 Polgármesteri Hivatal  Események-Közlemények

 

 

SZÉKELYHODOS KÖZSÉG

Székelyhodos  község Maros megye közép-keleti, a Kisküküllő dombok észak- keleti részén, a közeli Nyárád jobb oldalán valamint a Felső-Nyárádmente félreeső,  dombokkal megszakított völgyecskéiben helyezkedik el.

A község területe közel 4000 hektár és a következő 11 településsel határos:

Székelyhodos községnek egy nevezetesebb folyóvize van, a DARVAS patak, amely Jobbágytelkén ered és begyüjtvén a másik három település patakvizét, Nyárádszentmártonnál ömlik a Nyárádba.

A község négy  falut foglal magába amelyek a következők: Székelyhodos-községközpont, valamint Ehed , Iszló és Jobbágytelke.

NYÁRÁDMENTE

A Nyárád völgye Erdély legnépesebb vidékei közé tartozik. A helységek a folyó mindkét partján sűrűn követik egymást. A körülbelül 80 km hosszú völgyben és mellékvölgyeiben 68 falú van elszórva; a falvak lakossága többnyire székely, vallásra nézve nagyobbrészt református, katolikus és unitárius.A lakósok leginkább földművelésből és baromfitenyésztésből , a Nyárád északi vidékén pedig fakereskedésből élnek.

A folyó mentén kies berkek, a falvak körül gyümölcsösök, a dombokon szőlők, a hegyek magaslatán erdők díszelnek. Hol a Kis- és Nagy-Nyárád egyesül, ott terül el Nyárádszereda.1605-ben a székelyek itt választották meg Bocskay Istvánt, fejedelmükké. Nyárádszeredától a völgy két ágra szakad: A Nagy-Nyárádmentén találjuk Deményházát, Mikházát, Remetét stb. A Maros és a Nyárád között helyezkedik el Székelyhodos község, az őt alkotó négy falujával: Székelyhodos, Ehed, Iszló valamint a néphagyományairól ismert Jobbágytelke.
A Kis-Nyárádmentén felfele a jelentékenyebb falvak Andrásfalva, Bere, Magyarós, gyümölcseseiről, szilvapálinkájáról híres Márkod és Selye.

Fedezze fel a Nyárádmentét !

 


A kezdetre

TERÜLETI FENNHATÓSÁG

A község négy  falut foglal magába amelyek a következők: Székelyhodos-községközpont, valamint Ehed , Iszló és Jobbágytelke.

A kezdetre

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Elektronikus postacím: primaria@hodosa.ro  vagy phodosa@lorinfo.ro

          Telefon/fax. +40 0265 349 112 / +40 0265 349 037

Polgármester

BARABÁSI  OTTÓ


Alpogármester

                              ORBÁN  SÁNDOR

 


Titkár 

CSIZMÁS  ZOLTÁN

 


 

Szakapparátus

Főtanácsadó

Előadó aszisztens

1 Kisbusz sofőr

1 Szakmunkás

1 Takarító
 

Polgármesteri e-hivatal

A kezdetre

KÖZSÉGI  TANÁCS

Tanács határozatok

Helyhatósági Választások 2016

Müködési szabályzat

A SZÉKELYHODOSI KÖZSÉGI TANÁCS TESTÜLETE

Család és keresztnév

Politikai alakulat

Születési nap

Születési hely

Lakhely

Tanulmányok

Szakképzés

BAKÓ CSONGOR

1986 okt. 14

Marosvásárhely

Jobbágytelke 280

Érettségi

Építő

DEMETER  MIHÁLY

1961 aug. 1

Marosvásárhely

Iszló 171

Szakiskola

Auto szerelő

MÁTYÁSI  MIKLÓS

1947 ápr. 12

Iszló

Iszló 136

Főiskola

Gépészmérnök

NĂDĂŞAN  VASILE

1951 dec. 2

Marostelek

Jobbágytelke 139

Érettségi

Beszerző

ORBÁN  ERZSÉBET

1977 nov.8

Nyárádszereda

Székelyhodos 59

Főiskola

Tanító

ORBÁN  KÁLMÁN

1990 okt. 10

Marosvásárhely

Jobbágytelke 161

Érettségi

Kántor

ORBÁN  SÁNDOR

1960 dec.16

Marosvásárhely

Jobbágytelke 208

Érettségi

Mezőgépész

SÁROSI  FERENC

1967 jun.10

Szászrégen

Ehed 26

Érettségi

Mezőgépész

TOTH  DOMOKOS

1957 márc.24

Iszló

Iszló 110

Szakiskola

Mezőgépész

SZAKBIZOTTSÁGOK

            A helyhatósági törvény 56.szakaszának megfelelően   " A helyi tanácsnak a megalakulása után a fő tevékenységi területek tekintetében szakbizottságokat kell szerveznie"  és ezek véleményezik a határozat tervezeteket.

       

A kezdetre

TESTVÉR TELEPÜLÉSEK

 

 F R A N C I A O R S Z Á G

Székelyhodos - Venerque

 

                                                       

               M A G Y A R O R S Z Á G

Gederlak

Székelyhodos - Géderlak

Szegi

Szegi - Hodoșa

                                                       

H O L L A N D I A

Székelyhodos - Eijsden

A kezdetre

HIREK-ESEMÉNYEK

H A G Y O M Á N Y O K                  

 • A község falvainak bucsus ünnepei:                                                 

  Székelyhodos  Szent Mihály főangyal                 szeptember  30

  H I R E K

  Ehed Szent Péter és Pál apostolok           június 29  

  Jobbágytelki tánctábor


  Iszló Urunk színeváltozása                    augusztus 12

  2018 július  8 - 15


  Jobbágytelke Kisboldogasszony                       szeptember 8    
 • A kezdetre

  Home I *A községrőlI*Területi fennhatóság I*Polgármesteri hivatal I*Községi Tanács I*Testvér települések I*Események

  Copyright or other proprietary statement goes here.
  For problems or questions regarding this web contact [Csizmas Zoltan].
  Last updated: 04/12/2017.