HODOŞA - SZÉKELYHODOS

 

                  

Székelyhodos a római katolikus  egyháznál levõ latin nyelven írt püspöki köruti jegyzõkönyv tanusága szerint már az 1236-1237 évkben szerepelt Bakos község név alatt. Az akkori Bakos község a mostani azonos nevü szöllõhegy felsõ végénél és Felsõ-Damázsa területén feküdt.

    A jelenlegi falu területén abban az idõben csak a templom, a papilak és Rákoczi Ferenc görgényszentimrei vári uradalmának véggazdatiszti , díszes, faragott kõböl épített lakása volt. A falu területének többi részét egy tó foglalta el, a tavat - amely a jelenlegi iszlói hídon alul terjedt - fekete tollazatu, a fején fehér bobitával "Hoda" nevü vízimadár tanyázta s ezért a tavat Hoda tavának nevezték. A tó kiapadása után Bakos község betelepedett a mostani falu területére és kapta a Hoda nevet.

    Abban az idõben az ügykezelés latin nyelven volt, s így a falu neve latinosan kiejtve "Hodasensis" . Mikor az Osztrák Habsburg dinasztia uralmát Magyarországra is kiterjesztette, németesen a falu neve "Hodasenzis" lett.

    Az 1867-es kiegyezés után az ügykezelés magyar nyelvüvé vált , s a falu neve Hodos elnevezést kapott. A Székelyhodos nevet 1908-ban kapta a többi Hodos nevü falvak megkülömböztetése végett.

    Hodos határának területén létezett még egy falu "kakucs " elnevezéssel, amelynek a lakossága az 1700-as évek elején pestis járvány következtében pusztult el. A falu teljesen megsemmisült.

    Székelyhodos- a jelenlegi dombok közé húzódó kis falu, alig néhány rövid utcával- községközpont.  A falu nevezetes dombja a Damázsa, a Simotetõ, ez utóbbi arról nevezetes, hogy a római kórból származó agyagcsöveket találtak, amely a monda szerint az ottani kútból való víz levezetésére szolgált. Ezen csövek maradványai ma is fellelhetõk egyes helyeken.Ugyancsak a falu határában terül el a Lüget elnevezésü fensík, amelyet legelõnek használnak.


    Történelmi emlékmû a templom, a parkban levõ világháborukban elesettek emlékére állított oszlop valamint az I. Ferdinánd osztrák császár által kibocsájtott 4757/1839 számalatti Vásári Oklevél.
A falu lakossága az utobbi években 210-230 fõ között mozog.

 

 

Satul  H O D O Ş A  în cifre

(datele din 2002 )

SZÉKELYHODOS  falu számokban

(2002 . évi adatok)

POPULAŢIA

        Număr familii      88

        Număr locuitori228

                 Bărbaţi :     114

                 Femei :       114

        Etnia

                 Maghiari :   199

                 Români :      -

                 Ţigani :         29

LOCUINŢE

        TOTAL :                  107

            Privat :                  103

            A cultelor :                1

            Altele :                      3

            Alimentare cu apă :  10

            Electrificare :            97

SUPRAFAŢA

       Suprafaţa totală : 956  ha

ÎNVĂŢĂMÂNT

       Grădiniţă

       Scoală generală clasele I-IV

SĂNĂTATE

       Dispensar medical : 1

CULTURA

       Cămin cultural : 1

RELIGIE

       Romano-catolici : 198

       Unitarieni :               2

       Reformaţi :               7

       Altele :                   21

SPORT

        Teren de fotbal :      1

LAKOSSÁG

        Családok száma:   88

        Lakósok száma:  228

                 Férfi :         114

                 Nő:            114

        Nemzetiség

                 Magyar :     119

                 Román :         -

                 Cigány :        29

LAKÁS

         ÖSSZESEN :   107

              Magán :       103

              Egyházi :          1

              Más :               3

              Vízellátás :      10

              Villamosítva :  97

TERÜLET

        Összterület : 956  ha

OKTATÁS

         Óvoda

         I-IV osztályos elemi iskola

EGÉSZSÉGÜGY

         Egészségügyi  rendelö : 1

KULTÚRA

         Kultúrotthon : 1

VALLÁS

         Római katolikus : 198

         Unitárius :                2

         Református :            7

         Más vallás :           21

SPORT

         Fotbal pálya :  1

 

 

A főoldalra                                                                          Még több kép a faluról