Expoziţie de cai de muncă  Hodoşa

15 mai 2010

    Székelyhodosi munkaló- bemutató

 

 

 

 

     Immár hetedik alkalommal szerveznek lómustrát Hodoson.

 

 

    Országos viszonylatban is egyedinek számít a rendezvény, ugyanis sehol máshol nem szervezik meg a munkalovak ilyen megmérettetését. Hét éve május elején minden alkalommal csak a székelyhodosiak vállalkoznak egy ilyen nagyarányú rendezvény

megszervezésére.

     Öt kategóriában mérik össze lovaikat a főként nyárádmenti régióból érkező gazdák: csikók, hidegvérű, illetve melegvérű tenyészállatok, igásló, sportló és póniló. A megmérettetésen bemutatnak két tenyészmént is a marosvásárhelyi méntelepről. Általában

80–100 ló érkezik a megmérettetésre, főleg megyénkből, idén azonban Csíkszeredából is jelentkeztek kiállítók – tudtuk meg Fábián Attilától, a rendezvény egyik szervezőjétől. A zsűrizésben az országos lószövetség és a méntelep igazgatói, a szaporodásbiológiai és fajtanemesítő egység képviselői vesznek részt. A jelentkezők az állat fajtája, életkora, neme, marmagassága, és egyéb jellemzőik alapján kerülnek be a különböző kategóriákba

és a kiállítás katalógusába. A kiállítás jó alkalom arra, hogy a vidék állat- de különösen

munkaló-tenyésztő gazdái találkozzanak, tapasztalataikat kicseréljék a tenyésztés gondjairól. Ugyanakkor lótartással kapcsolatos és kézműipari termékeket árusító kereskedők is eljönnek a vásártérre, erre az országban eleddig egyedülálló rendezvényre.

Hajnal Csilla -Vésérhelyi Hirlap

 

 


 

 

 

 

Expoziţie de cai de muncă  Hodoşa

28 mai 2005

    Székelyhodosi munkaló- bemutató


2005 május 28

        A megyei tanács, a prefektúra a Mezôgazdasági Szaktanácsadó Hivatal, a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság, Székelyhodos község polgármesteri hivatala szervezésében szombaton második alkalommal került sor lókiállításra Székelyhodoson. A szervezést, a tenyésztôk részvételét, a felvonultatott állomány állagát tekintve jelentôs elôrelépés történt a múlt évihez viszonyítva.

        A bírálóbizottság tagjai - Kelemen Melinda mérnök, lótenyésztô, nemzetközi versenybíró, Bartha Mihály technikus Mezôpanit polgármestere, Suba Kálmán, a Megyei Állatnemesítési és Szaporodásbiológiai Állomás igazgatója, Dragan Nicolae és Fábián Attila, a Mezôgazdasági Szaktanácsadó Hivatal mérnökei, és Marian Chiorean a marosvásárhelyi méntelep igazgatója - 11 óra után kezdték meg a szemlét. A megmérettetés mûsorvezetô bírója, a zsûri elnöke dr. Kelemen Atilla volt, aki a szakkommentátor szerepét is vállalta. A felvonultatott egyedeket lassú járásban, ügetésben, álló helyzetben a küllemük, izomzatuk, állásuk, tisztaságuk, felvezetésük, és sok más szempont szerint véleményezték a zsûritagok.

        Dr. Kelemen Atilla mûsorvezetôként valóságos szakelôadást is tartott a "lovas" kultúráról: a magyar szakirodalom 88 lószínt tart nyilván; az arabok szerint a lovak Isten csodálatos teremtményei; a gazda, ha kiállításra hozza szép állatát, ne rövidnadrágban vezesse fel a bíráló bizottság elôtt; a kantár kötôjét 20 cm távolságra illik fogni és ne álljanak soha szembe a lóval, csupán mellette; a közönséghez is gyakorta szólt a mûsorvezetô - ne simogassák a szép lovakat, mert azok nemcsak az ostorra, hanem a simogatásra is válaszolnak - pl. a hátsó lábukkal.

        Három - fiatal lovak, tenyészkancák, munkalovak - kategóriában három-három díjat osztottak. Az okleveleket és a díjakat (mindhárom kategóriában I. 2.500.000 lej, II. 2.000.000 lej, III. 1.500.000 lej) Ioan Cotutiu, a Mezôgazdasági Szaktanácsadó Központ igazgatója és Orbán Sándor Székelyhodos polgármestere adta át. Fiatal lovak kategória: I. Gábor Gábor (Nyárádszereda), II. Moldovan Ioan (Toaca) III. Fazakas Béla (Marosvásárhely). Tenyészkancák kategória: I. Olah Simeon (Bálintfalva), II. Ács Lajos (Nyárádremete), III. Mabis Kft. (Szászrégen). Munkalovak kategória: I. Fórrai Béni (Nyárádselye), II. Biró Albert (Nagyadorján), III. Ács Lajos (Nyárádremete). A bírálóbizottság a legszebb apamént (Makis Kft. - Szászrégen) is különdíjjal jutalmazta 1.500.000 lejjel. Ugyancsak 1.500.000 lejjel járó különdíjat vett át Ács Lajos, aki 16 éves kancáját mutatta be 6-7 éves csikóival. Végül sor került a legszebb ló kijelölésére. Az ötmillió lejjel járó díjat és oklevelet Olah Simeon vette át.

A mûsorvezetô bíró, Dr. Kelemen Atilla a bemutató során elhangzott beszédébe foglalta, hogy a tenyésztôk ezúttal a lovakat szakértôen készítették fel, sokan bizonyították, hogy az itteni lovastársadalom képes felfejlôdni az ilyen, világszerte is ritka, kiállítások szintjére, továbbá, hogy az erdélyi gazda még mindig nagyon szereti a lovat. ( A '90-es években 18.000 lovat, 2005-ben 19.000 lovat jegyeznek megyénkben). Sikerrel zárult a szombati bemutató. Ma a félnehéz, nehéz lovak tenyésztése egyféle reneszánszát éli Erdélyben, s éli még sokáig, hiszen részesei a földmûvelô emberek munkájának

          


Expoziţie de cai de muncă  Hodoşa

29 mai 2004

    Székelyhodosi munkaló- bemutató


2004 május 29, az országban elôször

A prefektúra, a megyei tanács, a Mezôgazdasági Szaktanácsadó Hivatal, a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság, Székelyhodos község polgármesteri hivatala szervezésében szombaton munkaló-bemutatót tartottak Székelyhodoson. A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel megyénk személyiségei: Virág György, a megyei tanács elnöke, Pavel Todoran PSD-képviselô, Timar Liviu, a mezôgazdasági igazgatóság vezérigazgatója, Náznán Jenô vezérigazgató-helyettes. A sikeresnek minôsített rendezvényre a megyébôl 80 állattartó gazda több mint 100 lovát vitte el megmérettetés céljából.

 

 

A zsûri - Kelemen Melinda lótenyésztô, nemzetközi versenybíró, Bartha Mihály, Panit polgármestere, Suba Kálmán, a Megyei Állatnemesítési és Szaporodásbiológiai Állomás igazgatója, Dragan Nicolae és Fábián Attila a Mezôgazdasági Szaktanácsadó Hivatal mérnökei - 10 óra után kezdte meg a szemlét. A zsûri elnöke dr. Kelemen Atilla volt, aki a szakkommentátor szerepét is vállalta. A bírák az egyedeket küllemük, izomzatuk, állásuk, tisztaságuk, felvezetésük, és sok más szempont szerint véleményezte. A részvételért a jelen lévô állattartók lovanként 100.000 lejt vehettek át. Kategóriánként három díjat osztottak, amelyeket Ioan Cotutiu, a Mezôgazdasági Szaktanácsadó Központ igazgatója adott át: I. - 1.200.000 lej, II. - 800.000 lej, III. - 500.000 lej és oklevelek. Az elsô kategóriában - két év alatti csikók - díjazottjai: I. Mabis Kft. - Szászrégen, II. Markó Gáspár - Székelyhodos, III. Isztojka Mihály - Vadad. A 2-6 év közötti egyedek kategóriájában: I. Mabis Kft. - Szászrégen, II. Fekete Gergely - Nyárádgálfalva, III. Mihály Imre - Nyárádszentmárton. Hat év fölötti anyakancák kategóriája: I. Tomsa Gheorghe - Teke, II. Mabis Kft. - Szászrégen, III. Ferenczi Károly - Ehed. A nyílt kategória helyezettjei: I. Nagy Árpád - Nyárádgálfalva, II. Biró Albert - Nagyadorján, III. Forrai József - Nyárádselye. Ács Lajos Nyárádremetérôl Kelemen Melinda különdíját vehette át. A kategóriánkénti legszebb lovak közül dr. Kelemen Atilla választotta ki a legszebbet, legjobbat. Gazdájának, a nyárádgálfalvi 72 éves Nagy Árpádnak 3 millió lejt adott át saját részérôl.

Dr. Kelemen Atilla így minôsítette a rendezvényt: - A lovakat szakértôen készítették fel, nagyrészük bizonyította, hogy az itteni lovastársadalom megérett az ilyen, világszerte is ritka, kiállításokra. A rendezvényen bebizonyosodott, hogy az erdélyi gazda még mindig nagyon szereti a lovat. Örvendek, hogy sikerrel zárult ez az országos viszonylatban elsô bemutató. A lovas kultúrára való nevelésben is fontosnak tartom ezt a találkozót. Ma a félnehéz, nehéz ló egyféle reneszánszát éli. Meggyôzôdésem, hogy Erdélyben a lovat még sokáig használni fogjuk. A földmûvelô emberek munkájába még nagyon sokáig besegít a ló. Románia világviszonylatban az V. helyen van az egymillió állománnyal. Ezért hiszem, hogy a szép, jó igás-, parlagi-, vagy munkaló jelen lesz a földmûvelô társadalom életében. Meggyôzôdésem, hogy lóbemutatókra az elkövetkezôkben nemcsak megyénkben, hanem országszerte is sor kerül.

 

Köszönet a támogatóknak !