Home

DATE GENERALE

ˇ         Sediul : Hodosa, str. Principala, nr. 56, judetul Mures, 547320

ˇ         Cod fiscal : 4375950

ˇ         Banca : Trezoreria Tîrgu-Mures

ˇ         Tel./fax : +40 265 349 112 / +40 265 349 037

ˇ         E-mail : primaria@hodosa.ro sau  phodosa@lorinfo.ro

ˇ         Web : www.hodosa.ro 

ˇ         Primar BARABÁSI  OTTÓ

ˇ         Viceprimar : Orbán  Sándor

ˇ         Secretar :Csizmás  Zoltán

 

 

 

INFORMATII  UTILE

 

Programul de lucru cu publicul                                 Sus

Date statistice despre comuna                                        

Telefoane utile

Declaratii de avere                                  

Anunturi si publicatii

 

 

 

 

 

LEGISLATIE

 

Legea administratiei publice locale                                 Sus

Statutul alesilor locali

Proiecte de hotarâri ale consiliului local

Hotarâri ale consiliului local                         

Procese verbale ale sedintelor consiliului local

Taxe si impozite locale

Legea transparentei decizionale         Raport de implementare

Legea privind  liberul acces la informatiile de interes public            Raport de implementare

Ghidul cetateanului

Codul de conduita a functionarului public

 

FORMULARE

 

Formulare utilizate în administratia publica locala :           Sus

1. Cerere eliberare certificat de urbanism

2. Cerere eliberare autorizatie de constructie/desfintare

3. Cerere eliberare autorizatie libera initiativa

4. Cerere efectuare de ancheta sociala

5. Cerere eliberare adeverinta din evidentele agricole

6. Cerere eliberare certificat de producator

7. Cerere eliberare cetificat de stare civila

 

STARE CIVILA

ACTE ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 2020     

Actualizat la : 29 decembrie 2020


   Vizionare pe acte

NASTERI

CASATORII - publicații

DECESE

3 (transcrieri)

3

29

Date statistice din ultimii ani *:

Anul

NASTERI

CASATORII

DECESE

2019

0

5

11

2018

1 (transcriere)

4

15

2017

2 (transcrieri)

4 (1 transcriere)

18

2016

0

3

14

2015

0

3

17

2014

0

2

18

2013

1

5

16

2012

1

5

19

2011

0

6

24

2010

4

3

24

2009

1

5

19

2008

0

5

25

2007

1

12

24

2006

2

3

22

2005

3

5

29

2004

1

6

28

2003

3

3

26

2002

1

3

20

2001

1

6

21

2000

1

6

36

1999

2

13

28

1998

0

11

23

1997

0

14

32

1996

0

8

33

* Înregistrate la Serviciul de Stare Civila din cadrul Primariei comunei Hodosa

 Sus