HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI HODOSA

A községi tanács határozatai


    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008       2009      2010     2011    2012     2013     2014      2015    2016   2017    2018   2018  2019  2020    Înapoi                  

 

2 0 0 2

1.         Hotărâre           07.02.2002      Contul de  încheiere a execuţiei bugetului local pe anul 2001

2.         Hotărâre           07.02.2002      Programul de dezvoltare economico-socială a comunei 2002-2004

3.         Hotărâre           07.02.2002      Planul  de Gestionare a Deşeurilor

4.         Hotărâre           07.03.2002      Aprobarea bugetului autofinanţat şi extrabugetar al comunei Hodoşa

5.         Hotărâre           07.03.2002      Rectificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2002

6.         Hotărâre           07.03.2002     Modificarea Hot. nr.20/2001 privind stabilirea limit. venit. medii                     

lunare ce s-ar putea obţine de  familii conf. Legii nr.416/2001

7.         Hotărâre           11.04.2002      Rectificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2002

8.         Hotărâre           11.04.2002      Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local

9.         Hotărâre           30.05.2002      Stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2003

10.       Hotărâre           28.06.2002      Rectificarea Bugetului local al comunei Hodosa pe anul 2002

11.       Hotărâre           28.06.2002      Desemnarea numărului şi membrii delegaţiei oficiale pentru Franţa

12.       Hotărâre           30.09.2002      Rectificarea Bugetului local al comunei Hodosa pe anul 2002

13.       Hotărâre           30.09.2002      Gospodărirea localităţilor comunei

14.       Hotărâre           30.09.2002      Domeniile serviciilor şi locurilor unde contravenienţii şi alte

                                                persoane vor presta activităţi în folosul comunităţii

15.       Hotărâre           30.09.2002      Regimul de deţinere a câinilor

16.       Hotărâre           13.12.2002      Modificarea organigramei şi numărul de personal al primariei

17.       Hotărâre           13.12.2002      Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2002

18.       Hotărâre           13.12.2002      Aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2003

19.       Hotărâre           13.12.2002      Inventarierea spaţiilor de prestări servicii aflate în administrare

 

        back to top

 

2 0 0 3

 

1.         Hotărâre           06.02.2003      Stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2003                               

2.         Hotărâre           06.02.2003      Aprobarea bugetului autofinanţat şi extrabugetar al comunei Hodoşa

3.         Hotărâre           26.04.2003      Modificarea organigramei şi numărul de personal al primariei

4.         Hotărâre           26.04.2003      Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2003

5.         Hotărâre          28.07.2003       Stabilirea relaţiei de înfrăţire cu localitatea Venerque din Franţa

6.         Hotărâre          28.07.2003       Contribuţia consiliului local la bugetul asociaţiei microregiunii

7.         Hotărâre          28.07.2003       Modificarea patrimoniului public şi privat al comunei

8.         Hotărâre          28.07.2003       Stabilirea structurii funcţiilor publice din cadrul consiliului

9.         Hotărâre          28.07.2003       Rectificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2003

10.       Hotărâre          28.07.2003       Aprobare iniţiere revocare Ordinului cu privire la islazul comunal

11.       Hotărâre           01.09.2003      Aprobare utilizare fond de rulment

12.       Hotărâre           01.09.2003      Rectificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2003

13.       Hotărâre           30.09.2003      Aprobarea modificării bugetului autofinanţat şi extrabug. al comunei

14.       Hotărâre           30.09.2003      Rectificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2003

15.       Hotărâre           30.09.2003      Reactualizare comisie de apărare împotriva inundaţiilor

16.       Hotărâre           11.12.2003      Rectificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2003

17.       Hotărâre           11.12.2003      Stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2004

18.       Hotărâre           11.12.2003      Strategia de modernizare a administraţiei publice pe 2004-2006

19.       Hotărâre           23.12.2003      Aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2004

 

 back to top

 

2 0 0 4

 

1.         Hotărâre          09.03.2004      Modificarea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2004            

2.         Hotărâre          09.03.2004      Modificarea bugetului local al comunei pe anul 2004   

3.         Hotărâre          30.03.2004      Contul de încheiere al exerciţiului bugetar pe 2003

4.         Hotărâre          30.03.2004      Valoare de inventar a bunurilor domeniului public şi privat

5.         Hotărâre          30.03.2004      Organigrama şi statul de funcţii al aparatului propriu

6.         Hotărâre          30.03.2004      Utilizarea fondului de rulment

7.         Hotărâre          29.04.2004      Preluare în patrimoniu a Staţiei de Reglare-Măsurare gaz metan

8.         Hotărâre          31.05.2004      Stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2005

9.         Hotărâre          31.05.2004      Modificarea bugetului local al comunei pe anul 2004

1*-6*   Hotărâre         21.07.2004      Şedinţa de constituire a Consiliului local

10.       Hotărâre          19.08.2004      Constituirea comisiilor de specialitate a consiliului local   

11.       Hotărâre          11.11.2004      Organizarea serviciului de asistenţă socio-medicală şi comunitară la domiciliu     

12.       Hotărâre          11.11.2004      Rectificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe 2004

13.       Hotărâre          11.11.2004      Înregistrarea autovehiculelor nesupuse înmatriculării

14        Hotărâre          13.12.2004      Rectificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2004

15        Hotărâre          13.12.2004      Scoaterea din funcţiune  a unor mijloace fixe din patrimoniu

16        Hotărâre          13.12.2004      Modificarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului

17        Hotărâre          29.12.2004      Rectificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2004

18        Hotărâre          29.12.2004      Aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2005

19        Hotărâre          29.12.2004      Aprobarea de cheltuieli privind telefoanele şi schimbare abonament

20        Hotărâre          29.12.2004      Aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a primăriei

 

2 0 0 5                                                                             back to top

1.         Hotărâre          27.01.2005      Gestiunea prin asociere a serviciului public de salubrizare       

2.         Hotărâre          27.01.2005      Aprobarea studiului de fezabilitate anexat proiectului „Pro regione pura” 

3.         Hotărâre          27.01.2005      Aprobarea contribuţiei de cofinanţare a proiectului „Pro regione pura”

4.         Hotărâre          27.01.2005      Modificarea anexei la HCL nr.8/2004 privind taxele şi impozitele locale

5.         Hotărâre          03.03.2005      Aprobarea colaborării cu Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului

                                                                       în vederea participării la un anunţ de finanţare proiect

6.         Hotărâre          03.03.2005      Darea în folosinţă gratuită a unei încăperi din domeniul public

7.         Hotărâre          03.03.2005      Finanţarea cheltuielilor de regie a punctului de accesare internet

8.         Hotărâre          03.03.2005      Asocierea cu consiliile locale ale comunei Bereni, Măgherani ,Eremitu

9.         Hotărâre          03.03.2005      Aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2004

10.       Hotărâre          03.03.2005      Aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public

11.       Hotărâre          03.03.2005      Decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport în comun

12.       Hotărâre           10.05.2005      Modificarea HCL 8/2004 privind taxele şi impozitele pe anul 2005

13.       Hotărâre           10.05.2005      Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului propriu

14.       Hotărâre           10.05.2005      Modificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2005

15.       Hotărâre           23.09.2005      Asocierea cu consiliile locale şi consiliul judeţean, alimentare cu apa

16.       Hotărâre           23.09.2005      Modificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2005

17.       Hotărâre           28.10.2005      Modificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2005

18.       Hotărâre           13.12.2005      Modificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2005

19.       Hotărâre           13.12.2005      Numirea persoanei cu atribuţii de indrumare şi control PSI

20.       Hotărâre           13.12.2005      Organizarea Serviciului Voluntar Situaţii de Urgenţă a comunei

21.       Hotărâre           13.12.2005      Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului propriu

22.       Hotărâre           22.12.2005      Modificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2005

23.       Hotărâre           22.12.2005      Alocare de fonduri pentru dezvoltarea turismului rural Valea Nirajului

 

2 0 0 6  (vizualizare toate)                                                                             back to top

 

1.         Hotărâre           18.01.2006      Aprobarea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2006                

2.         Hotărâre           09.01.2006      Aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2006       

3.         Hotărâre           02.03.2006      Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2006

4.         Hotărâre           02.03.2006      Aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2005

5.         Hotărâre           02.03.2006      Aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public

6.         Hotărâre           08.05.2006      Modificarea HCL nr.1/2006 cu stabilirea taxelor si impozitelor pe 2006

7.         Hotărâre           08.05.2006      Aprobare act adiţional la contract de colaborare 4/2004, Caritas

8.         Hotărâre           08.05.2006      Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2006

9.         Hotărâre           29.06.2006      Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2006

10.       Hotărâre           18.08.2006      Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2006

11.       Hotărâre           18.08.2006      Aprobarea SF şi indicatori financiari Pietruire DC 19 Ihod Km 0-2,3

12.       Hotărâre           22.11.2006      Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2006

13.       Hotărâre           22.11.2006      Participare la infiinţatea Asociaţiei “Pro Tinutul Secuiesc- Szövetség

14.       Hotărâre           22.11.2006      Aprobare anexa cu limite de venituri la Legea nr.416/2001

15.       Hotărâre           22.11.2006      Regulamentul de organizare şi funcţionare consiliul local

16.       Hotărâre           12.12.2006      Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2006

17.       Hotărâre           12.12.2006      Stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2007

 

2 0 0 7     (vizualizare toate)                                                                         back to top

 

1.         Hotărâre           30.01.2007      Aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2007                   

2.         Hotărâre           29.03.2007      Aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2006

3.         Hotărâre           29.03.2007      Aprobarea încadrării unui drum vicinal în drum comunal

4.         Hotărâre           29.03.2007      Aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul publi

5.         Hotărâre           26.04.2007      Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2007

6.         Hotărâre           19.06.2007      Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2007

7.         Hotărâre           19.06.2007      Asocierea comunei pentru proiecte regionale

8.         Hotărâre           06.09.2007      Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2007

9.         Hotărâre           22.10.2007      Aprobarea participării comunei la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Bekecs”

10.       Hotărâre           22.10.2007      Prelungirea contractului de închiriere imobil din Sîmbriaş

11.       Hotărâre           13.11.2007      Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2007

12.       Hotărâre          10.12.2007      Aprobarea participării comunei , in calitate de membru fondator la  înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară “Aqua Invest Mureş”

13.       Hotărâre          10.12.2007      Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2007

 

 

2 0 0 8     (vizualizare toate)                                                                         back to top

 

1.         Hotărâre          31.01.2008      Acoperire gol de casă din fondul de rulment

2.         Hotărâre          31.01.2008      Imputernicire primar de a semna acord cu Asociaţia Hodoşeanca

3.         Hotărâre          31.01.2008      Imputernicire primar de a semna act adiţional cu Caritas filiala Mureş

4.         Hotărâre          31.01.2008      Stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2008

5.         Hotărâre          13.02.2008      Aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2008

6.         Hotărâre          13.02.2008      Imputernicire primar de a identifica şi a cumpăra teren pt. Pompa apă

7.         Hotărâre          24.04.2008      Contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2007

8.         Hotărâre          24.04.2008      Valoarea de inventar a bunurilor din domeniul public şi privat

9.         Hotărâre          24.04.2008      Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2008

10.       Hotărâre          24.04.2008      Planul de analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă

11.       Hotărâre          24.04.2008      Aprobarea participării comunei , in calitate de membru fondator la  înfiinţarea A D I “ECOLECT Mureş”

12.       Hotărâre          26.05.2008      Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2008

 

1.         Hotărâre          19.06.2008      Alegerea comisiei de validare

2.         Hotărâre          19.06.2008      Validarea alegerii consilierilor locali

3.         Hotărâre          19.06.2008      Constituirea consiliului local

4.         Hotărâre          19.06.2008      Alegerea preşedintelui de şedinţă

5.         Hotărâre          19.06.2008      Alegerea viceprimarului de comună

6.         Hotărâre          22.07.2008      Alegerea membrilor comisiilor de specialitate

7.         Hotărâre          21.08.2008      Aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului “Modernizarea bazei  sportive din localitatea Isla, comuna Hodoşa”

8.         Hotărâre          21.08.2008      Aprobarea cofinanţării  proiectului “Modernizarea bazei sportive din  localitatea Isla, comuna Hodoşa”

9.         Hotărâre          21.08.2008      Aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului “Modernizarea    parcului Central Hodoşa

10.       Hotărâre          21.08.2008      Aprobarea cofinanţării  proiectului “Modernizarea parcului Central   Hodoşa”

11.       Hotărâre          21.08.2008      Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2008

13.       Hotărâre          25.09.2008      Incetarea mandatului unui consilier local

14.       Hotărâre          25.09.2008      Aprobarea participării comunei, în calitate de membru fondator, la  înfiinţarea ADI “ NIRAJUL  MIC”

15.       Hotărâre          25.09.2008      Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2008

16.       Hotărâre          04.11.2008      Validarea alegerii mandatului unui comnsilier local

17.       Hotărâre          04.11.2008      Încuviinţarea aderării de noi membri la Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ

18.       Hotărâre          04.11.2008      Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2008

19.       Hotărâre          04.12.2008      Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2008

 

2 0 0 9     (vizualizare toate)                                                                                     back to top

 

1.         Hotărâre          20.01.2009      Împrumut pentru acoperire gol de casă din fondul de rulment

2.         Hotărâre          20.01.2009      Stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2008

3.         Hotărâre          20.01.2009      Înfiinţarea Serviciului Public de Colectare Selectiva a Deşeurilor din Microregiunea Valea Nirajului

4.         Hotărâre          04.03.2009      Predare amplasament pentru construirea grădiniţei din Sîmbriaş

5.         Hotărâre          30.03.2009    Contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2008

6.         Hotărâre          30.03.2009    Valoarea de inventar al bunurilor din domeniaul public şi privat

7.         Hotărâre          30.03.2009    Aprobarea master planului “Sistem interg.de gest. deşeuri judeţ

8.         Hotărâre        30.03.2009    Modific. inventar, scoatere Scoala Ihod, predare la Parohia Ihod

9.         Hotărâre        30.03.2009    Organizarea pazei şi taxa specială de pază pe anul 2009

10.       Hotărâre        30.03.2009    Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale primăriei

11.       Hotărâre        30.03.2009    Aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2009

12.       Hotărâre        02.06.2009    Participarea comunei Hodoşa în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Vărgata&Hodoşa”

13.       Hotărâre        02.06.2009    Aprobarea modificării bugetului local al comunei pe anul 2009

14.       Hotărâre        02.07.2009    Participarea comunei Hodoşa în calitate de membru fondator la constituirea ADI „Serviciul Public de   Colectare selectivă a

                                                           Deşeurilor din Microregiunea Valea Nirajului”

15.       Hotărâre        02.07.2009    Acceptarea unei domnaţii de teren agricol făcută de Incze L.

16.       Hotărâre        02.07.2009    Completarea inventarului bunurilor din domeniul public

17.       Hotărâre        02.07.2009    Aprobarea modificării bugetului local al comunei pe anul 2009

18.       Hotărâre        23.07.2009    Instrumentarea proiectului "Reabilitarea integrată a comunelor Vărgata şi Hodoşa" precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

19.       Hotărâre        28.09.2009    Modificarea denumirii „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Serviciul  Public de Colectare Selectivă a Deşeurilor din Microregiunea Valea Nirajului”

20.       Hotărâre        28.09.2009    Aprobarea modificării bugetului local al comunei pe anul 2009

21.       Hotărâre        13.10.2009    Aprobarea Studiului de fezabilitate, a contractului de asociere, a planului de evoluţie a tarifelor în cadrul  „Sistemului integrat de gestionare a deşeurilor în      judeţul Mureş”

22.       Hotărâre         13.10.2009    Aprobarea proiectului „Implementarea soluţiilor e-guvernare în Microregiunea Valea Nirajului”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia   

23.       Hotărâre        19.11.2009    Aprobarea modificării bugetului local al comunei pe anul 2009

24.       Hotărâre        21.12.2009    Aprobarea modificării bugetului local al comunei pe anul 2009

25.       Hotărâre        21.12.2009    Aprobarea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2010

26.       Hotărâre        21.12.2009    Aprobarea acoperirii golului de casă din fondul de rulment

 

 

   2 0 1 0     (vizualizare toate)                                                                                     back to top

 

1.         Hotărâre          25.02.2010      Reactualizarea Planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor din zonă

2.         Hotărâre          25.02.2010      Stabilirea mandatului de reprezentare la AGA a ADI Ecolect Mureş

3.         Hotărâre          25.02.2010      Completarea Anexei la HCL nr.6/2001 priivind inventarul bunurilor

4.         Hotărâre          11.03.2010      Aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2009

5.         Hotărâre          11.03.2010      Aprobarea valorii de inventar a bunurilor comunei Hodoşa

6.         Hotărâre          11.03.2010      Aprobarea bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2010

7.         Hotărâre          08.04.2010      Stabilirii destinaţiei unor loturi de teren ”Renaşterea satului românesc”

8.         Hotărâre          08.04.2010      Încetarea mandatului unui consilier local – Nagy Ladislau -

9.         Hotărâre          08.04.2010      Validarea mandatului unui consilier local –Demeter Mihaly -

10.        Hotărâre         21.06.2010      Aprobarea participării Comunei Hodoşa în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei Leader Valea Nirajului”

11.        Hotărâre         21.06.2010      Aprobarea modificării bugetului local al comunei pe anul 2010

12.       Hotărâre          12.08.2010      Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului  de specialitate al primarului comunei Hodoşa

13.       Hotărâre          12.08.2010      Modificarea bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2010

14.       Hotărâre          01.09.2010      Aprobarea participării unei delegaţii la„Ziua portului popular din  Bajna”, care se va organiza la Bajna din Ungaria, în ziua de  04 septembrie 2010 .

15.       Hotărâre          29.09.2010      Modificarea bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2010

16.       Hotărâre          29.11.2010      Modificarea bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2010

17.       Hotărâre          29.11.2010      Înfiinţarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în comună

18.       Hotărâre          14.12.2010      Modificarea bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2010

 

   2 0 1 1     (vizualizare toate)                                                                                     back to top

 

1.         Hotărâre          10.01.2011                  Aprobarea Dispoziţiei nr.107/2010 ale primarului comunei

2.         Hotărâre          10.01.2011                 Aprobarea unui împrumut din excedentul bugetar

3.         Hotărâre          10.02.2011                 Taxele şi impozitele locale pe anul 2011

4.         Hotărâre          10.02.2011                 Criteriile veniturilor potenţiale provenite din valorif. Bunurilor

5.         Hotărâre          10.02.2011                 Bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2011

6.         Hotărâre          03.03.2011                 Modificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2011

7.         Hotărâre          22.03.2011                 Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2011

8.         Hotărâre          22.03.2011                 Aprobarea execuţiei bugetului local al comunei pe anul 2010

9.         Hotărâre          22.03.2011                 Inventarul bunurilor din domeniul public şi privat pe 2010

10.       Hotărâre          22.03.2011                 Rectificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2011

11.       Hotărâre          11.05.2011                 Trecerea  din domeniul public în domeniul privat al comunei Hodoşa a Căminelor culturale

12.       Hotărâre          11.05.2011                 Instrumentarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din localitatea Hodoşa

13.       Hotărâre          11.05.2011                 Instrumentarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din localitatea Ihod

14.       Hotărâre          11.05.2011                 Instrumentarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din localitatea Isla

15.       Hotărâre          11.05.2011                 Instrumentarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din localitatea Sîmbriaş

16.       Hotărâre          11.05.2011                 Rectificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2011

17.       Hotărâre          25.07.2011                 Privind transmiterea „Sistem de alimentare cu apă a localităţilor Hodoşa - Sâmbriaş -Isla – Ihod “, realizate în baza H.G.R.                                                                       

                                                                      nr.687/1997, din proprietatea publică a judeţului Mureş în   proprietatea publică al comunei Hodoşa

18.       Hotărâre          21.09.2011                  Aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II al anului 2011

19.       Hotărâre          21.09.2011                 Aprobarea participării a două delegaţii din partea comunei  Hodoşa la localitatea Gederlak şi Pilisborosjeno din Ungaria

20.       Hotărâre          21.09.2011                 Modificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2011

21.       Hotărâre          21.09.2011                 Înfiinţarea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare  în comuna Hodoşa, judeţul Mureş

22.       Hotărâre          29.09.2011                 Aprobarea funcţionării cu personalitate juridică a unităţii de învăţământ Scoala Generală Petres Kalman din Sîmbriaş

23.        Hotărâre         28.11.2011                  Aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul III al anului 2011

24.        Hotărâre         28.11.2011                       Modificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2011

25.        Hotărâre         28.11.2011                    Tarife de producere şi distribuire serviciul de apă potabilă în comuna Hodoşa

26.        Hotărâre        14.12.2011                    Modificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2011

27.        Hotărâre        14.12.2011                    Stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2012

 

   2 0 1 2     (vizualizare toate)                                                                                     back to top

 

1.         Hotărâre          09.01.2012                  Aprobarea Dispoziţiei nr.129/2011 ale primarului comunei

2.         Hotărâre          09.01.2012                 Aprobarea unui împrumut din excedentul bugetar

3.         Hotărâre          03.02.2012                 Bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2012

4.         Hotărâre          06.03.2012                  Aprobarea execuţiei bugetului local al comunei pe anul 2011

5.         Hotărâre          06.03.2012                  Inventarul bunurilor din domeniul public şi privat pe 2011

6.         Hotărâre          06.03.2012                  Reţeaua şcolară din comuna Hodoşa pe anii 2012-2013

7.         Hotărâre          18.05.2012                  Instrumentarea proiectului „Amenajare spații verzi și locuri de joacă inovative în comuna Hodoșa”precum şi a altor

                                                                                    măsuri necesare implementării acestuia

8.         Hotărâre          18.05.2012                  Aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorii proiectului                                                

                                                                                „ Amenajare spații verzi și locuri de joacă inovative în comuna Hodoșa”

9.         Hotărâre          23.05.2012                  Aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale                                            

                                                                                    aparatului  de specialitate al primarului comunei Hodoşa

10.       Hotărâre          23.05.2012                  Prelungirea termenului de valabilitate a  Planului Urbanistic                                                

                                                                                    General al comunei Hodoșa si a Regulamentului Local de Urbanism aferent

11.       Hotărâre          23.05.2012                  Modificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2012

12.       Hotărâre          23.05.2012                  Însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei

13.       Hotărâre          23.05.2012                  Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între comuna   

                                                                                        Hodoșa și Asociația de prietenie Hodoșa-Venerque                                                                                                                                                            

14.       Hotărâre          23.05.2012                  Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a      
                                                                                        Căminului cultural Hodoșa din comuna Hodoșa, județul Mureș                                            

 

 

Ședință de constituire consiliul local

1*        Hotărâre          27.06.2012                  Alegerea comisiei de validare

2*        Hotărâre          27.06.2012                  Validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din  10 iunie 2012

3*        Hotărâre          27.06.2012                  Constituirea Consiliului local al comunei Hodoșa

4*        Hotărâre          27.06.2012                  Alegerea preşedintelui de şedinţă a consiliului local

5*        Hotărâre          27.06.2012                  Alegerea  viceprimarului

6*        Hotărâre          27.06.2012                  Alegerea membrilor comisiilor de specialitate

 

15.       Hotărâre          31.07.2012                  Aprobarea execuției bugetului  local al comunei Hodoşa pe trimestrul II. al anului 2012

16.       Hotărâre          31.07.2012                  Stabilirea mandatului reprezentantului comunei Hodoșa în  AGA ADI ”Ecolect Mureș”

17.       Hotărâre          31.07.2012                  Aprobarea participării unei delegații la invitația primarului comunei Géderlak din Ungaria

18.       Hotărâre          31.07.2012                  Modificarea bugetul local al comunei Hodoşa pe 2012

19.       Hotărâre           21.09.2012                  Modificarea bugetul local al comunei Hodoşa pe 2012

20.       Hotărâre           21.09.2012                  Utilizarea sumei din excedentul anului precedent

21.       Hotărâre           21.09.2012                  Stabilirea reprezentantului legal de”Amenajare spații verzi și  locuri de joacă inovative în comuna Hodoșa” în cadrul  programului LEADER

22.       Hotărâre          30.10.2012                  Aprobarea achiziționării unui teren pentru construirea unui nou cămin cultural în localitatea Sîmbriaș

23.       Hotărâre          30.10.2012                  Modificarea bugetul local al comunei Hodoşa pe 2012

24.       Hotărâre           21.11.2012                  Modificarea bugetul local al comunei Hodoşa pe 2012

25.       Hotărâre           17.12.2012                  Modificarea bugetul local al comunei Hodoşa pe 2012

26.       Hotărâre           17.12.2012                  Stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2013

 

 

 

   2 0 1 3     (vizualizare toate)                                                                                     back to top

 

1.       Hotărâre           08.01.2013                  Acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului anului 2012

2.       Hotărâre           08.01.2013                  Utilizarea sumei din excedentul anului precedent

3.         Hotărâre           22.01.2013                  Taxele și impoziteșle locale pe anul 2013

4.         Hotărâre           11.02.2013                  Programul de priorități de achiziții și investiții publice

5.         Hotărâre          28.03.2013                  Proiect de Acord de înfrățire între comuna Hodoșa și Comuna Gederlak din Ungaria

6.         Hotărâre          03.04.2013                  Aprobarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2013

7.         Hotărâre          03.04.2013                  Modificarea și completarea HCL nr.3/2013 privind taxele și  impozitele locale pe anul 2013

8.         Hotărâre          08.05.2013                  Aprobare participare comună la SMURD Valea Nirajului

9.         Hotărâre          08.05.2013                  Aprobare Regulament de Organizare și funcționare a  Serviciului  Public de Salubrizare din județul Mureș

10.       Hotărâre          08.05.2013                  Aprobarea execuţiei bugetului local al comunei pe anul 2012

11.       Hotărâre          08.05.2012                  Inventarul bunurilor din domeniul public şi privat pe 2012

12.       Hotărâre          14.05.2013                  Achiziționare teren pentru un nou cămin cultural la Sîmbriaș

13.       Hotărâre           03.06.2013                  Aprobarea participării unei delegații la invitația primarului comunei Szegi din Ungaria

14.       Hotărâre           03.06.2013                  Reţeaua şcolară din comuna Hodoşa pe anii 2013-2014

15.       Hotărâre           29.07.2013                  Organigrama și statul de funcțiuni al aparatului de lucru

16.       Hotărâre           29.07.2013                  Acordarea unui mandat special de reprezentare în ACA ADI Ecolect Mureș

17.       Hotărâre           12.09.2013                  Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2013

18.       Hotărâre          03.10.2013                  Susținerea financiară a plății abonamentelor elevilor navetiști

19.       Hotărâre          03.10.2013                  Rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2013

20.       Hotărâre          17.10.2013                  Instrumentarea proiectului „Înființarea și dotarea serviciului de gospodărire comunală în comuna Hodoșa”

21.       Hotărâre          13.11.2013                  Rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2013

22.       Hotărâre           03.12.2013                  Rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2013

23.       Hotărâre           18.12.2013                  Rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2013

24.       Hotărâre           18.12.2013                  Mandatarea primarului comunei de a angaja un cabinet de avocatură care să reprezinte interesele comunei

25.       Hotărâre           18.12.2013                  Stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2014

 

 

   2 0 1 4     (vizualizare toate)                                                                                     back to top

 

1.         Hotărâre           09.01.2014                  Aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare

2.         Hotărâre           09.01.2014                  Aprobarea unui împrumut din excedentul bugetar

3.         Hotărâre           03.02.2014                  Aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2014

4.         Hotărâre           03.04.2014                  Aprobarea execuției bugetului local al comunei pe 2013

5.         Hotărâre           03.04.2014                  Aprobarea valorii de inventar a bunurilor comunei pe 2013

6.         Hotărâre           03.04.2014                  Scoaterea din inventar a unor bunuri din domeniul privat

7.         Hotărâre           03.04.2014                  Aprobarea demarării lucrări de proiectare cămin cultural

8.         Hotărâre           03.04.2014                  Modificarea statului de funcțiuni ale aparatului de specialitate

9.         Hotărâre           09.06.2014                  Aprobarea rectificării bugetului local al comunei pe anul 2014

10.       Hotărâre           05.08.2014                  Prelungirea valabilității PUG și a Regulamentului local de urbanism

11.       Hotărâre           11.09.2014                  Aprobare PUZ introducere în intravilan și construire Isla

12.       Hotărâre           11.09.2014                  Instrumentarea proiectului ” Promovarea moștenirii culturale

13.       Hotărâre           11.09.2014                  Aprobare Regulament de funcționare cămine culturale

14.       Hotărâre           11.09.2014                  Aprobarea rectificării bugetului local al comunei pe anul 2014

15.       Hotărâre           11.09.2014                  Susținerea financiară a plății abonamentelor elevilor navetiști

16.       Hotărâre           13.11.2014                  Rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2014

17.       Hotărâre           13.11.2014                  Completarea Anexei la HCL nr.6/2001 cu inventarul bunurilor

18.       Hotărâre           13.11.2014                  Însuşirea variantei modificate a proiectului de stemă a comunei

19.       Hotărâre          11.12.2014                  Rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2014

20.       Hotărâre          17.12.2014                  Stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2015

 

   2 0 1 5     (vizualizare toate)                                                                                     back to top

 

1.         Hotărâre           08.01.2015                  Aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare

2.         Hotărâre          08.01.2015                  Aprobarea unui împrumut din excedentul bugetar

3.         Hotărâre          10.02.2015                  Bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2015

4.         Hotărâre          10.02.2015                  Desemnarea reprezentantului în ADI ECOLECT MUREȘ

5.         Hotărâre          10.02.2015                  Aprobarea rețelei școlare ale comunei  pe anii 2015 – 2016

6.         Hotărâre          10.02.2015                  Acordarea ajutoarelor de înmormântare și de urgență

7.         Hotărâre          12.03.2015                  Aprobarea execuției bugetare ale comunei pe anul 2014

8.         Hotărâre          12.03.2015                  Aprobarea valorii de inventar a bunurilor comunei pe 2014

9.         Hotărâre          12.03.2015                  Aprobarea modificării statutului ADI ECOLECT Mureș

10.       Hotărâre          12.03.2015                  Aprobarea participării unei delegaţii din partea comunei  Hodoșa la localitatea Szegilong din Ungaria

11.       Hotărâre          23.04.2015                  Validarea Dispoziției nr.28/2015 ale primarului comunei

12.       Hotărâre          23.04.2015                  Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

13.       Hotărâre          23.04.2015                  Modificarea HCL nr. 20/2014 privind impozitele şi taxele  2015

14.       Hotărâre          23.04.2015                  Menținerea comunei  în teritoriul eligibil LEADER Valea Niraj

15.       Hotărâre          11.06.2015                  Validarea Dispoziției nr.40/2015 ale primarului comunei

16.       Hotărâre          11.06.2015                  Înființarea serviciului public de alimentare cu apă în comuna

17.       Hotărâre          01.07.2015                  Înființarea serviciului public de gospodărire comunală

18.       Hotărâre          01.07.2015                  Alocarea sume pentru susținerea legăturilor de înfrățire

19.       Hotărâre          23.07.2015                  Modificare regulament serviciu public de gospodărire comunală

20.       Hotărâre          23.07.2015                  Stabilirea finanțării transportului unei delegații la Géderlak

21.       Hotărâre          23.07.2015                  Finalizare a investiției ”Modernizare Baza Sportiva  Isla”

22.       Hotărâre          29.09.2015                  Rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2015

23.       Hotărâre           22.10.2015                 Aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea  serviciului public de alimentare cu apă în comuna Hodoșa

24.       Hotărâre           22.10.2015                  Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru delegarea  serviciului public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa

25.       Hotărâre           06.11.2015                  Stabilirea taxelor şi impozitelor  locale pe anul 2016

26.       Hotărâre           23.11.2015                  Rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2015
27.       Hotărâre           17.12.2015                  Rectificarea și modificarea bugetului local al comunei pe 2015

   2 0 1 6     (vizualizare toate)                                                                                     back to top

 

  
1 11.01.2016  Aprobarea unui împrumut din excedentul bugetar 
2 11.01.2016 Modificarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2016
3 11.01.2016 Organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate
4 15.01.2016 Indicatori investiție CAMIN CULTURAL SÎMBRIAȘ
5 15.01.2016 Indicatori investiție MODERNIZARE DRUM COMUNAL
6 09.02.2016 Prelungirea termenului de valabilitate al planului Urbanistic General PUG
7 09.02.2016 Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență SVSU
8 09.02.2016 Modificarea HCL nr.6/2001 privind inventarul bunurilor din patrimoniul comunei
9 09.02.2016 Bugetul local al comunei pe anul 2016
10 07.03.2016 Identificare beneficiari și procedura de acordare a tichetelor sociale
11 07.03.2016 Planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2016
12 07.03.2016 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă 
13 07.03.2016 Execuţia bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2015
14 07.03.2016 Aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public şi privat 
15 07.03.2016 Aprobarea reţelei şcolare pentru anii 2016- 2017
16 07.03.2016 Împuternicirea primarului comunei să prelungească un contract 
17 07.03.2016 Regulamentul acces și vizionare a înregistrărilor camerelor  supraveghere video 


18 12.04.2016 Plan de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016
19 12.04.2016 Validarea Dispoziției nr.33/2016 ale primarului comunei Hodoșa
20 12.04.2016 Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a localităților din județul Mureș
21 12.04.2016 Modificarea HCL nr.25/2015 privind stabilirea taxelor și impozitelor pe 2016
22        17.05.2016         Rectificarea și modificarea bugetului local al comunei pe 2015
23        30.05.2016        Indicatori tehnico-economici„MODERNIZARE STRĂZI  ȘI DRUM COMUNAL DC19
24        30.05.2016         Indicatori tehnico-economici „DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL SÎMBRIAȘ„
25        30.05.2016        Implementarea proiectului „DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL SÎMBRIAȘ„
26        30.06.2016        Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Hodoșa pe 2014-2020
27        13.10.2016        Stabilirea tarifelor la producerea și distribuirea apei potabile în comună
28        13.10.2016        Rectificarea și modificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2016
29        15.12.2016        Rectificarea și modificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2016
30        15.12.2016        Stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2017
31        15.12.2016        Regulamentul de organizare și funcționare consiliul local

   2 0 1 7     (vizualizare toate)                                                                                     back to top

 

1    07.01.2017    Acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedent
2    07.01.2017    Utilizarea sumei din excedentul anului precedent pentru golul de casa
3    25.01.2017    Stabilirea procedurii de funcționare a pieței de animale din Hodoșa
4    25.01.2017    Reglementarea situației transportului deșeurilor menajere din comună
5    08.02.2017    Indicatori tehnico-economici„MODERNIZARE STRĂZI  ȘI DRUM COMUNAL DC19 „
6    08.02.2017    Studiu de oportunitate delegare gestiune Serviciul Public de Salubrizare
7    07.03.2017     Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Centrul cultural multifuncțional                                   localitatea Sîmbriaș, județul Mureș
8    07.03.2017    Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reabilitare și modernizare Școala                                  Gimnazială Petres Kálmán Sâmbriaș, localitatea Isla”.
9    07.03.2017    Aprobarea contractului de delegare a serviciului privind salubrizarea localitatilor componente a                                         comunei Hodoșa
10    04.04.2017    Aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2016
11    04.04.2017    Aprobarea valorii de inventar a bunurilor din domeniul public şi privat al comunei
12    04.04.2017    Bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2017
13    04.04.2017    Modificarea și completarea Regulamentului de utilizare a microbuzului școlar
14    15.06.2017    Aprobarea rețelei școlare ale comunei  pe anii 2017 – 2018
15    15.06.2017    Organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate
16    15.06.2017    Modificarea și rectificarea bugetului local al comunei
17    26.06.2017    Modificarea HCL nr.6/2001 privind inventarul bunurilor din patrimoniul comunei
18    26.06.2017    Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie „REABILITAREA CĂMINULUI    
                                  CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”
19    26.06.2017    Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie „REABILITAREA CĂMINULUI  
                                  CULTURAL DIN LOCALITATEA SÎMBRIAȘ JUDEȚUL MUREȘ”
20    26.06.2017    Implementarea proiectului „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN
                                  LOCALITATEA ISLA și SÎMBRIAȘ JUDEȚUL MUREȘ”
21    31.07.2017    Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual
22    31.07.2017    Alocarea de sume  pentru deplasarea unei delegații în  Gederlak și Nemeshodos
23    10.10.2017    Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei
                                  ”REABILITARE ŞI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ   din ISLA „
24    10.10.2017    Rectificarea și modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2017
25    21.12.2017    Modificarea și completarea HCL nr.24/2017 privind bugetul local al comunei
26    21.12.2017    Delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioada determinată
27    21.12.2017    Stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2018
28    21.12.2017    Rectificarea și modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2017

   2 0 1 8     (vizualizare toate)                                                                                     back to top


1    08.01.2018    Acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedent
2    08.01.2018    Aprobare imprumut din excedentul anului precedent pentru golul de casa
3    19.02.2018    Aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2017
4    19.02.2018    Aprobarea valorii de inventar a bunurilor din domeniul public şi privat al comunei
5    19.02.2018    Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”CONSTRUIRE CASA FUNERARA                                  IN LOCALITATEA ISLA, JUDETUL MURES „
6    19.02.2018    Bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2018
7    19.02.2018    Aprobarea rețelei școlare ale comunei  pe anii 2018 – 2019
8    13.03.2018    Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului”DEZVOLTAREA SERVICIULUI                                       PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA HODOŞA „
9    13.03.2018    Implementarea proiectului”DEZVOLTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE                                   COMUNALĂ ÎN COMUNA HODOŞA „
10    13.03.2018    Rectificarea și modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2018
11    13.03.2018    Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE                                SCOALA GIMNAZIALA PETRES KALMAN SÎMBRIAȘ LOCALITATEA ISLA,
                                 JUDEȚUL MUREȘ „
12    30.05.2018   Regulamentul cu privire la asigurarea serviciului de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice și                                 persoanelor cu dizabilități

13     28.08.2018           Valoarea de investiție aferent  proiectului „REABILITAREA CĂMINULUI                                                  CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA și SÎMBRIAȘ JUDEȚUL MUREȘ”

14      28.08.2018           Aprobarea solicitării unei Scrisori de garanții în vederea garantării obligațiilor de                                                  plată  la implementarea  proiectului „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL                                             DIN LOCALITATEA ISLA și SÎMBRIAȘ JUDEȚUL MUREȘ”

15    28.08.2018           Rectificarea și modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2018

16    27.09.2018           Rectificarea și modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2018

17           10.10.2018           Aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport                                               deșeuri

18           16.10.2018           Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, parteneriat cu Min. Educației

19           16.10.2018           Implementarea proiectului  :Răscruci de drumuri cooperare  în domeniul turismului pe                                                Valea Nirajului - prin asumarea rolului de partener

20           10.12.2018           Rectificarea și modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2018

21           11.12.2018           Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2019

22           27.12.2018           Rectificarea  bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2018

23           27.12.2018           Stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2019   2 0 1 9     (vizualizare toate)                                                                                     back to top1    08.01.2019    Acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedent
2    08.01.2019    Aprobare imprumut din excedentul anului precedent pentru golul de casa
3    08.01.2019    Delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioada determinată
4    31.01.2019    Prelungirea valabilității P.U.G. și R.L.U. al comunei Hodoșa
5    31.01.2019    Reţeaua şcolară pentru anii 2019- 2020 de pe raza teritorială a comunei
6    31.01.2019    Acceptul pentru  înființarea Consorțiului școlar Valea Nirajului
7    31.01.2019    Aprobarea încheierii contractului pentru acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu în comuna                               Hodoșa
8    31.01.2019    Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiţiei „REABILITARE ŞI                                             MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRES KALMAN SÂMBRIAȘ                                                   LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ” și de asigurare a finanțării de la bugetul local                                     pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat
9    31.01.2019    Aprobarea unui împrumut din excedentul anului 2018
10    27.02.2019    Aprobareaindicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiţiei „REABILITARE ŞI                                             MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRES KALMAN SÂMBRIAȘ                                                   LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ” și de asigurare a finanțării de la bugetul local                                     pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat
11    23.04.2019    Aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2018
12    23.04.2019    Aprobarea valorii de inventar a bunurilor din domeniul public şi privat al comunei
13    23.04.2019    Bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2019
14    05.07.2019    Regulament de instituire și administrare taxa specială de salubrizare în județ
15    05.07.2019    Transport de elevi în localitatea Rivoli din Italia cu microbuzul comunei
16    05.07.2019    Alocarea de sume  pentru deplasarea unei delegații în  Gederlak  Ungaria
17    05.07.2019    Rectificarea și modificarea bugetului local al comunei Hodoșa
18    05.09.2019    Aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport deșeuri
19    30.10.2019    Avizare Protocol pentru costuri cu deșeuri menanajere și reciclabile
20    30.10.2019    Stabilirea echipei mobile de intervenție în cazuri de violență demestică
21    30.10.2019    Aprobarea participării comunei la înființarea ADI Asociația de audit Niraj
22    30.10.2019    Rectificarea și modificarea bugetului local al comunei Hodoșa
23    12.12.2019    Înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Hodoșa
24    12.12.2019    Numirea persoanei cu atribuții de indrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul                                   
Prevenirii şi Stingerii Incendiilor .
25    12.12.2019    Organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului
26    12.12.2019    Rectificarea și modificarea bugetului local al comunei Hodoșa
27    12.12.2019    Stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2020


    2 0 2  0     (vizualizare toate)                                                                                     back to top

1    09.01.2019    Rectificarea  bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2019
2.   09.01.2019    Acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedent
3.   09.01.2019    Aprobare imprumut din excedentul anului precedent pentru golul de casa
4.   09.01.2019    Delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioada determinată
5.   20.02.2020    Procedura de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024
6.   20.02.2020    Reţeaua şcolară pentru anii 2020- 2021 de pe raza teritorială a comunei
7.   20.02.2020    Aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2019
8.   20.02.2020    Aprobarea încheierii contractului pentru acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu în comuna
9.   20.02.2020    Bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2020
10. 20.02.2020    Valoarea de investiție aferent  proiectului „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN                                LOCALITATEA ISLA și SÎMBRIAȘ JUDEȚUL MUREȘ”3

     


 


Home I Despre comuna ITeritoriu administrativ I Primaria comunei I Consiliul local I Localitati înfratite I Evenimente

 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact [Csizmas Zoltan].
Last updated:10/01/2018.