TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
Közigazgatási átláthatóság


31 octombrie  2017

A  N  U  N  Ț

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE PE ANUL 2018

Vizualizare acte            Vizualizare anexa

6 noiembrie  2017

A  N  U  N  Ț

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRITATE PE PERIOADA DETERMINATĂ

22 decembrie  2017

A  N  U  N  Ț

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU ANII 2018-2019

Vizualizare acte         

29 decembrie  2017

A  N  U  N  Ț

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI
CASA MORTUARA IN LOCALITATEA ISLA, JUDETUL MURES

Vizualizare acte            Vizualizare anexa

22 ianuarie 2018

A  N  U  N  Ț

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI HODOȘA PE ANUL 2018

Vizualizare acte            Vizualizare anexa