TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
Közigazgatási átláthatóság12 mai 2020

A  N  U  N  Ț

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND 

MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 20/2016 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL MUREȘ

10 ianuarie 2020

A  N  U  N  Ț

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU ANII 2020 - 2021

Vizualizare acte         

10 ianuarie 2020

A  N  U  N  Ț

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI HODOȘA PE ANUL 2020

Vizualizare acte            Vizualizare anexa
21 octombrie  2019

A  N  U  N  Ț

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE PE ANUL 2020


28 februarie 2019

A  N  U  N  Ț

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI HODOȘA PE ANUL 2019

Vizualizare acte            Vizualizare anexa

29 noiembrie  2018

A  N  U  N  Ț

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE PE ANUL 2019


05 octombrie  2018

A  N  U  N  Ț

privind aprobarea documentațiilor pentru delegarea gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna  HODOȘA din zona 2 Târgu Mureș

Vizualizare acte     Vizualizare acte   Vizualizare acte    Vizualizare anexa       Vizualizare anexa      Vizualizare anexa

31 octombrie  2017

A  N  U  N  Ț

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE PE ANUL 2018

Vizualizare acte            Vizualizare anexa

6 noiembrie  2017

A  N  U  N  Ț

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRITATE PE PERIOADA DETERMINATĂ

22 decembrie  2017

A  N  U  N  Ț

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU ANII 2018-2019

Vizualizare acte         

29 decembrie  2017

A  N  U  N  Ț

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI
CASA MORTUARA IN LOCALITATEA ISLA, JUDETUL MURES

Vizualizare acte            Vizualizare anexa

22 ianuarie 2018

A  N  U  N  Ț

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI HODOȘA PE ANUL 2018

Vizualizare acte            Vizualizare anexa

11 aprilie 2018

A  N  U  N  Ț

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND REGULAMENTUL cu privire la asigurarea serviciului de îngrijire la domiciliu a personalelor vârstnice și  persoanelor cu dizabilități

Vizualizare acte