TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
Közigazgatási átláthatóság


31 octombrie  2017

A  N  U  N  Ț

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE PE ANUL 2018

Vizualizare acte            Vizualizare anexa

6 noiembrie  2017

A  N  U  N  Ț

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRITATE PE PERIOADA DETERMINATĂ