PROPUNERE DE REACTUALIZARE
Plan Urbanistic General al comunei Hodoșa


Etapa 1. Studii de fundamentare
Etapa.2. Propuneri de dezvoltare