PROIECTE DE HOTARARI
ale consiliului local Hodoșa

Proiect  de hotărÔre privind bugetul local al comunei pe anul 2017
Proiect  de hotărÔre privind bugetul local al comunei pe anul 2016
Proiect  de hotărÔre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din județul Mureș