DOCUMENTAȚIE

de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul comunei Hodoșa, județul Mureș pe anul 2024 pentru activități non-profit de interes local, pentru domeniul: culte    1. DISPOZIȚIA  aprobare Regulament de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul comunei Hodoșa, județul Mureș pe anul 2024 pentru activități non-profit de interes local, pentru domeniul: culte

    2. Regulament (Anexa nr.1 la Dispoziție)

    3.  Ghidul de acordare finanțare (Anexa nr.2 la Dispoziție)

    4. Calendarul de derulare finanțare (Anexa nr.3 la Dispoziție)

Anexa A - Model cerere de finanțare

Anexa B - Declaratie

                  Anexa C - Bugetul de cheltuieli ale proiectului

Anexa D – Modelul contractului de finanțare nerambursabilă – domeniul culte

Anexa E – Declarație de imparțialitate - anexă la contractul de finanțare

Anexa F – Modelul raportului final