SÎMBRIAŞ -JOBBÁGYTELKE

" A hodosi patak fejénél a már ott Darvas  patak nevet öltő  csermely mellett a Tarbükk alatt fekszik

J o b b á g y t e l k e, végfaluja ez oldalról Marosszéknek.A hagyomány azt tartja, hogy első lakói görgényi várjobbágyok voltak, honnan idetelepittetve, telephelyüket ez okból nevezték így.........Jobbágytelke az 1567-ik évi regestrumban mostani nevén fordul elő, egy 1614-ki okmányban J o b b á g i t e l k i f f a l w a- nak iratik. Jobbágytelke  1781-ben szakadt el Hodostól s lett önálló egyházközséggé. E falu ipara , amely a szomszéd  falukban is elterjedt, a szalmakalapkészítés , mellyel ki egész Beszterczéig és Kolozsvárig kereskednek.; M.-Vásárhelyt százait  lehet az idevaló igen szép székely leányoknak látni , kik ily szalmakalapokkal megrakodva vonulnak csapatonkint a heti vásárokra.

A falu feletti dombháton régi épületnyomok vannak, melyet Németek várának neveznek, de ugy látszik, hogy az egyszerüen tiszti szállása volt a mult században itt állomásozott német katonaságnak. "

Orbán Balázs - Székelyföld leírása

 

   

 

     Még több kép a faluról 


 

Satul  SÎMBRIAŞ  în cifre

(datele din 2002 )

JOBBÁGYTELKE  falu számokban

(2002 . évi adatok)

POPULAŢIA

        Număr familii     313

        Număr locuitori 713

                 Bărbaţi :     342

                 Femei :       371

        Etnia

                 Maghiari :  695

                 Români :        2

                 Ţigani :        16

LOCUINŢE

        TOTAL :                   323

            Privat :                   322

            A cultelor :                 1

            Alimentare cu apă :  86

            Electrificare :          312

SUPRAFAŢA

       Suprafaţa totală : 1489  ha

ÎNVĂŢĂMÂNT

       Grădiniţă

       Scoală generală clasele I-VIII

SĂNĂTATE

        Casă de sănătate: 1

CULTURA

       Cămin cultural :     1

RELIGIE

       Romano-catolici : 664

       Unitarieni :               7

       Reformaţi :             23

       Altele :                   19

SPORT

        Teren de fotbal :      -

LAKOSSÁG

        Családok száma:   313

        Lakósok száma:    713

                 Férfi :          342

                 Nő:             371

        Nemzetiség

                 Magyar :    695

                 Román :         2

                 Cigány :       16

LAKÁS

         ÖSSZESEN :      323

              Magán :          322

              Egyházi :             1

              Vízellátás :         86

              Villamosítva :   312

TERÜLET

        Összterület : 1489 ha

OKTATÁS

         Óvoda

         I-VIII osztályos elemi iskola

EGÉSZSÉGÜGY

         Egészségügyi ház : 1

KULTÚRA

         Kultúrotthon : 1

VALLÁS

         Római katolikus : 664

         Unitárius :                7

         Református :          23

         Más vallás :           19

SPORT

         Fotbal pálya :  -

 

A  főoldalra                                                               Még több kép a faluról